C. Roberts

国籍: 威尔士姓氏:C. Roberts出生日期:1995-09-23

位置: 中场年龄:22高度:

出生国家: 英格兰重量:出生地:

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 斯旺西 英超 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 布里斯托 英甲 180 2 2 0 0 1 0
2016/2017 Swansea City U23 Premier League 2 (Division 2) 180 2 2 0 0 0 0
2015/2016 约维尔 英乙 4,050 45 45 0 0 6 0
    累计 4,410 49 49 0 0 7 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 布里斯托 足总杯 210 2 2 0 0 0 0
2016/2017 布里斯托 英锦赛 90 1 1 0 0 0 0
2015/2016 约维尔 足总杯 390 4 4 0 0 1 0
2015/2016 约维尔 英锦赛 360 4 4 0 0 0 0
2015/2016 约维尔 英联赛杯 90 1 1 0 0 0 0
    累计 1,140 12 12 0 0 1 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2017 Poland 威尔士U21 欧U21预 12 2 0 2 0 0 0
    累计 12 2 0 2 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间
2017-03-18 布里斯托尔流浪 斯旺西
2016-08-26 斯旺西 布里斯托尔流浪
2016-08-15 耶奥维尔 斯旺西