Ali Ghazal

国籍: 埃及姓氏:Ali Ghazal出生日期:1992-02-01

位置: 中场年龄:25高度:189.00

出生国家: 埃及重量:84.00出生地:Aswan

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2017 贵州智诚 中超 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 葡国民 葡超 889 14 12 2 0 4 1
2015/2016 葡国民 葡超 2,062 27 27 0 0 6 1
2014/2015 葡国民 葡超 2,367 29 28 1 1 6 1
2013/2014 葡国民 葡超 1,942 26 26 0 0 10 1
2012/2013 葡国民 葡超 559 11 9 2 0 3 0
    累计 7,819 107 102 5 1 29 4
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 葡国民 葡萄牙杯 90 1 1 0 0 0 0
2016/2017 葡国民 葡联赛杯 46 1 1 0 0 0 0
2015/2016 葡国民 葡萄牙杯 256 3 3 0 0 0 0
2015/2016 葡国民 葡联赛杯 180 2 2 0 0 1 0
2014/2015 葡国民 葡联赛杯 90 1 1 0 0 1 0
2014/2015 葡国民 葡萄牙杯 365 4 4 0 0 1 0
2013/2014 葡国民 葡联赛杯 180 2 2 0 0 1 0
    累计 1,207 14 14 0 0 4 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2014/2015 葡国民 欧联杯 180 2 2 0 1 0 0
    累计 180 2 2 0 1 0 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2014 埃及 国际A级 270 3 3 0 0 1 0
2013 埃及 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
    累计 270 3 3 0 0 1 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间
2017-01-24 国民队 贵州智诚
2013-01-05 瓦迪格拉 阿维斯 4.00万欧元