R. Zobnin

国籍: 俄罗斯姓氏:R. Zobnin出生日期:1994-02-11

位置: 中场年龄:23高度:182.00

出生国家: 俄罗斯重量:72.00出生地:Irkutsk

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 莫斯巴达 俄超 2,185 25 25 0 2 2 0
2015/2016 莫迪纳摩 俄超 2,240 29 25 4 1 3 0
2014/2015 莫迪纳摩 俄超 592 15 5 10 1 2 0
2013/2014 莫迪纳摩 俄超 93 4 2 2 0 0 0
2012/2013 莫迪纳摩 俄超 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 迪米特洛夫格勒学院 乙级联赛 805 10 10 0 0 4 0
2011/2012 迪米特洛夫格勒学院 乙级联赛 332 13 3 10 0 2 0
    累计 6,247 96 70 26 4 13 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 莫斯巴达 俄罗斯杯 23 1 0 1 0 0 0
2015/2016 莫迪纳摩 俄罗斯杯 270 3 3 0 0 0 0
2013/2014 莫迪纳摩 俄罗斯杯 21 1 0 1 0 0 0
    累计 314 5 3 2 0 0 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 莫斯巴达 欧联杯 158 2 2 0 0 1 0
2014/2015 莫迪纳摩 欧联杯 46 1 1 0 0 1 1
    累计 204 3 3 0 0 2 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2017 Poland 俄罗U21 欧U21预 270 3 3 0 0 2 0
2017 俄罗斯 国际A级 180 2 2 0 0 0 0
2016 France 俄罗斯 欧锦预 0 0 0 0 0 0 0
2016 俄罗斯 国际A级 371 5 4 1 0 1 0
2015 俄罗斯 国际A级 68 1 0 1 0 0 0
2012/2013 Russia U19 欧U19预 431 5 5 0 0 2 0
2010/2011 Russia U17 UEFA U17 Championship 492 6 6 0 0 1 0
    累计 1,812 22 20 2 0 6 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间
2013-01-28 迪米特洛夫格勒学院 莫斯科迪纳摩