A. Wakaso

国籍: 加纳姓氏:A. Wakaso出生日期:1992-01-07

位置: 中场年龄:25高度:

出生国家: 加纳重量:出生地:Tamale

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 洛里昂 法甲 586 11 7 4 0 2 0
2016/2017 里奥阿维 葡超 1,136 14 13 1 1 6 0
2015/2016 里奥阿维 葡超 2,514 30 29 1 0 13 0
2014/2015 里奥阿维 葡超 2,178 29 26 3 0 10 0
2013/2014 波尔蒂芒 葡甲 1,140 13 13 0 2 5 0
2013/2014 里奥阿维 葡超 890 11 10 1 0 3 1
2012/2013 波尔蒂芒 葡甲 2,947 35 35 0 3 11 0
2011/2012 波尔蒂芒 葡甲 1,066 18 12 6 0 5 2
2010/2011 波尔蒂芒 葡超 103 4 1 3 0 0 0
    累计 12,560 165 146 19 6 55 3
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 洛里昂 法国杯 160 2 2 0 0 1 0
2016/2017 里奥阿维 葡联赛杯 180 2 2 0 0 0 0
2015/2016 里奥阿维 葡萄牙杯 480 5 5 0 1 2 0
2015/2016 里奥阿维 葡联赛杯 111 2 1 1 0 1 1
2014/2015 里奥阿维 葡萄牙杯 314 5 3 2 0 3 0
2014/2015 里奥阿维 葡联赛杯 180 3 1 2 0 0 0
2013/2014 里奥阿维 葡联赛杯 45 1 1 0 0 0 0
2013/2014 里奥阿维 葡萄牙杯 46 1 1 0 0 1 0
2012/2013 波尔蒂芒 葡联赛杯 265 3 3 0 0 1 1
2011/2012 波尔蒂芒 葡联赛杯 291 4 3 1 0 2 0
2010/2011 波尔蒂芒 葡联赛杯 90 1 1 0 0 0 0
    累计 2,162 29 23 6 1 11 2
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 里奥阿维 欧联杯 180 2 2 0 0 0 0
2014/2015 里奥阿维 欧联杯 299 6 3 3 0 4 0
2014/2015 里奥阿维 葡超杯 31 1 0 1 0 1 0
    累计 510 9 5 4 0 5 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 加纳 世非预 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brazil 加纳 世非预 0 0 0 0 0 0 0
    累计 0 0 0 0 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间
2017-01-11 里奥阿维 洛里昂
2013-07-02 波蒂莫内塞 里奥阿维